Financieel verslag.

Onderstaand is de balans en staat van baten en lasten van Hart voor Cambodja te zien.

- 2012

- 2013

- 2014

- 2015

- 2016

- 2017

- 2018